Nazwaliśmy naszą fundację Uskrzydlamy,

bo chcemy, żeby pomagała w rozwoju i realizacji pasji, żeby właśnie uskrzydlała.

KIM JESTEŚMY?

O fundacji Uskrzydlamy i społecznych działaniach SuperDrob

Fundacja Uskrzydlamy powstała w 2017 roku. Była odpowiedzią na potrzeby rozwijającej się firmy. Była też wyrazem społecznej wrażliwości Prezesa Cesara Lipki, który pomysły na „projekty dla ludzi” widział właśnie w działalności fundacji. Trzonem działalności firmy SuperDrob  jest produkcja, ale nie możemy zapominać o kapitale społecznym – to człowiek jest i powinien być najważniejszy. Dlatego powołując Fundację firma SuperDrob chciała dać wyraz temu, że trzeba dbać o swoich ludzi
i ich rodziny.

Nazwaliśmy naszą fundację Uskrzydlamy, bo chcemy, żeby pomagała w rozwoju i realizacji pasji, żeby właśnie uskrzydlała.

NAPĘDZACIE NAS DO DZIAŁANIA!

Po spotkaniu wymieniłam, opinie z wieloma liderami NGO. Jesteśmy zgodni, że Fundacja Uskrzydlamy naprawdę dodaje skrzydeł, tym
z którymi współpracuje.

W tym roku, po raz pierwszy miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w spotkani SuperInicjatywy 2018. Spotkanie w 100% spełniło moje oczekiwania. Było przeprowadzone bardzo profesjonalnie, a dodatkowym, ogromnym atutem była przyjazna i miła atmosfera.
Marzena, Stowarzyszenie ,,W Stronę Słońca”

Dziękujemy za kolejne ciekawe spotkanie z cyklu SuperInicjatywy

Gdzie nawiązaliśmy ciekawe kontakty i uzupełniliśmy swoją wiedzę z zakresu PR Już jesteśmy w trakcie realizowania nowych wspólnych projektów.
Monika, Oratorium z ul. Kawęczyńskiej

PARTNERS