Opowieść o Fundacji Uskrzydlamy...

Nasze początki

1993
Początek SuperDrob

Prezes Henri Lipka przejmuje Warszawskie Zakłady Drobiarskie i tworzy nową markę - SuperDrob. Od początku dla Henryka Lipki ważne było być blisko ludzi. Umiejętnie rozwijał biznes w połączeniu z wrażliwością na drugiego człowieka.

2012
Nowy Prezes SuperDrob

César Lipka, syn Henryka Lipki – założyciela SuperDrob w 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu i stał się odpowiedzialny za całość Grupy Kapitałowej, która powstała w tym samym roku. To równocześnie początek działań filantropijnych.

2013
Misja społeczna firmy w rękach Randy Ombach

Do Zespołu SuperDrob dołączyła ówczesna Manager PR i CSR – Randa Ombach (obecna prezes Fundacji). Wtenczas rozpoczęły się daleko idące działania w obszarze pomocowym, realizacja szeregu projektów, współpraca z lokalnymi władzami na gruncie charytatywnym i regularne docieranie z pomocą do potrzebujących.

2015
Dzień Dziecka w Karczewie

Wspieramy Dzień Dziecka w Karczewie - jako pomysłodawcy i pierwsi organizatorzy tej imprezy rodzinnej cieszymy się, że możemy w sposób czynny i kreatywny przyczyniać się do zwiększenia oferty rekreacyjnej Karczewa tworząc wydarzenie rodzinne dla wielu mieszkańców Gminy. Od samego początku budujemy dobre relacje, w 2015 roku współpracowaliśmy z siedmioma fundacjami.

2016
Międzynarodowy SuperFestiwal

Organizujemy pierwszy MIĘDZYNARODOWY SUPERFESTIWAL dla pracowników SuperDrob, pochodzących z różnych narodowości. Festiwal ukazuje piękno i specyfikę każdego narodu. To wspólne rozgrywki sportowe i strefa kulinarna różnych kultur. Dzięki temu możemy lepiej się poznać, zintegrować i zainspirować.

2017
Narodziny Fundacji SuperDrob Uskrzydlamy

Fundacja stała się "ludzką twarzą" firmy SuperDrob. Powołanie jej stanowiło ważny krok w kierunku działań prospołecznych. Za Fundacją od samego początku stały wartości wniesione przez właścicieli SuperDrob, które do teraz stale rozwija i pielęgnuje Prezes Fundacji – Randa Ombach. W tym samym roku, kiedy powstała Fundacja, rozpoczęła się też współpraca SuperDrob z globalną marką rolno-spożywczą Charoen Pokphand Foods z Tajlandii. To zbliżyło nas jako Fundację do wzmocnienia przekonania, że zmierzamy w dobrym kierunku, podążając za światowymi trendami i zataczając coraz szersze kręgi w przestrzeni społecznej. 

2023
Fundacja zyskała nową nazwę

Fundacja została zarejestrowana pod nową nazwą, tj.: „Fundacja Rozwoju Społecznego Uskrzydlamy”. Jednak wartości, które kryją się pod „USKRZYDLAMY”  trwają nieustannie, ponieważ w naszym odczuciu – pomoc dla innych ludzi nadaje życiu sens. Wierzymy, że Fundacja, która ma teraz sześć lat jest dopiero na początku swojej drogi. Liczymy, że dołączy do nas więcej osób dobrej woli, które będą chciały angażować się bezpośrednio w działania Fundacji. 

Zanim powstała Fundacja…

Pan Henri Lipka, który stworzył SuperDrob od początku miał potrzebę wspierania pracowników w ich rozwoju. Dokładał wszelkich starań, aby stanowiska były adekwatne do ich umiejętności, pasji i zainteresowań. Dla każdego pracownika zawsze miał czas – wysłuchał i porozmawiał o problemach czy codziennych sprawach. Henri Lipka jest człowiekiem wielkiego serca i tą samą drogę obrał jego syn – César Lipka, któremu Henri Lipka przekazał firmę. 

Odpowiedź na potrzeby pracownicze i społeczne 

César Lipka kieruje się tymi samymi dobroczynnymi wartościami w życiu zawodowym. Jest po prostu człowiekiem dla drugiego człowieka. Nigdy nie potrafił odmówić pomocy innym, w tym organizacjom społecznym. Prośby były różne, począwszy od dofinansowań klubów sportowych, akcji dobroczynnych, poprzez wsparcie wydarzeń lokalnych (dożynek, dni miasta), a skończywszy na remontach obiektów (np. sakralnych). Od zawsze odznaczał się wyjątkową otwartością na drugiego człowieka i gotowością do niesienia pomocy. 

W momencie, kiedy do Zespołu SuperDrob dołączyła ówczesna Manager PR – Randa Ombach (obecna prezes Fundacji), włączyła się ona w dzieło niesienia pomocy, przejmując odpowiedzialność za misję społeczną firmy. Wówczas, rozpoczęła się dynamiczna współpraca z lokalnymi władzami na gruncie charytatywnym i regularne docieranie z pomocą do potrzebujących. Randa Ombach jako osoba wrażliwa na cierpienie innych ludzi, doskonale odnalazła się w nowej roli. Szybko okazało się, że jest na swoim miejscu i właśnie tego chce – po prostu pomagać tym, którzy są w potrzebie. 

W 2013 r. został otwarty kolejny zakład produkcyjny SuperDrob – w Łodzi. Wtenczas, działania rozszerzono o nową lokalizację. Tam, została również podjęta współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami. Odpowiedzi na ludzkie potrzeby docierały do – pracowników SuperDrob (np. pakiety żywnościowe dla osób w trudnej sytuacji), lokalnej społeczności, ludzi bezdomnych (pomoc żywnościowa), a także poprzez wsparcie różnych inicjatyw społecznych. 

Narodziny Fundacji SuperDrob Uskrzydlamy

Za Fundacją od samego początku stały wartości wniesione przez właścicieli SuperDrob, którzy chcieli przekazać je jako swego rodzaju przesłanie pod znakiem społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki ich wizjom, ideom – teraz – Fundacja obejmuje wsparciem coraz szersze grupy odbiorców, coraz więcej instytucji i jeszcze więcej miejsc w Polsce. Wychodząc nawet poza granice ojczystego kraju, np. na Ukrainę. Te wartości są rozwijane przez Prezes Fundacji – Randę Ombach, która dalej niesie je w świat, od początku istnienia Fundacji. Musiała jednak wyznaczyć konkretne polityki, skonkretyzować cele oraz działania.

W tym samym roku, kiedy powstała Fundacja (2017 r.), również rozpoczęła się współpraca SuperDrob z globalną marką rolno-spożywczą Charoen Pokphand Foods z Tajlandii. Dzięki temu, zaczęto inwestować w nowe zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie Polski. Fundacja, chcąc na równi rozwijać się z biznesem i pomagać w kolejnych lokalizacjach – rozszerzyła swoją aktywność, koncentrując się w dużym stopniu na wspieraniu pracowników i ich rodzin w kolejnych zakładach. Jednocześnie Fundacja zaczęła zataczać szersze kręgi w przestrzeni społecznej, wychodząc do nowych grup, niż tylko społeczność lokalna Karczewa i Otwocka. 

 

W historii Fundacji Uskrzydlamy interesującym projektem, który został zapoczątkowany jeszcze przed jej oficjalnym powstaniem były „SuperInicjatywy”. Projekt stworzył okazję do budowania relacji i wzmacniania potencjału stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów na gruncie współpracy, opartej na partnerskich zasadach. W spotkaniach brało udział ponad 15 organizacji społecznych. 

Kolejne lata i kolejne projekty

Wsparcie różnych instytucji, pozwoliło docierać do dużego grona potrzebujących, do: szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych, domów dziecka, domów samotnej matki, biednych – Caritas, Fundacja Kapucyńska, Wspólnota Chleb Życia s. Małgorzaty Chmielewskiej, Koło Niewidomych Lewobrzeżnej Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Helenów), jak również wspierać zwierzęta (warszawskie ZOO i ZOO Safari w Borysewie), etc. 

Fundacja angażuje się w wiele inicjatyw lokalnych, szczególnie w miejscowościach, w których znajdują się zakłady SuperDrob i pozostałe Spółki. Wspiera młodych sportowców, wydarzenia kulturalne oraz akcje ekologiczne. Wspomaga też wydarzenia prorodzinne, jak największe uliczne jasełka na świecie – Orszak Trzech Króli – podtrzymując tradycję kolędowania czy imprezę z okazji Dnia Dziecka dla całej gminy, organizowaną we współpracy z władzami lokalnymi i oświatą. Dodatkowo, prowadzi również szeroko zakrojone działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Filozofią Fundacji jest z jednej strony pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, działając też bezpośrednio (dzięki temu znamy aktualne potrzeby i wiemy, jak możemy włączyć się we wspólne działania na rzecz dobra poszczególnych osób, jak i ogółu). Z drugiej zaś strony – wsparcie tych najzdolniejszych, którzy mają ambicje, potencjał i ponadprzeciętne wyniki, aby stworzyć im możliwości rozwoju. 

Fundacja w czasach obecnych

17 lutego 2023 r. nasza Fundacja została zarejestrowana pod nową nazwą, tj.: „Fundacja Rozwoju Społecznego Uskrzydlamy”. Jednak wartości, które kryją się pod „USKRZYDLAMY”  trwają nieustannie, ponieważ w naszym odczuciu – pomoc dla innych ludzi nadaje życiu sens.

Zaangażowanie w pomoc potrzebującym na szeroką skalę pozwoliło nam na nawiązanie nowych relacji z innymi jednostkami, by odpowiedzialnie rozplanować przekazywanie produktów SuperDrob i trafiać z nimi do jak najszerszego grona najbardziej potrzebujących osób. 

Fundacja ma na ten moment kilkanaście cyklicznych projektów. Te projekty są skierowane do dzieci i rodzin pracowników z Grupy Kapitałowej, ale również do lokalnej społeczności. Jednym z nich jest organizacja półkolonii dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych jako wsparcie zorganizowanego wypoczynku dla najmłodszych. Kolejnym takim stałym projektem jest “Jastarnia dla rodzin”. Są to organizowane raz w roku wyjazdy dla rodzin, którym poza zamieszkaniem i wyżywieniem zapewniamy też czas przepełniony atrakcjami. W projekcie uczestniczą osoby, które ze względów finansowych nie byłyby w stanie same zorganizować takiego wakacyjnego wypoczynku dla całej rodziny. Ponadto, Fundacja włącza się też w akcje przedświąteczne, jak “Wirtualna Choinka”. Razem z wolontariuszami pakujemy węgiel, który jest rozwożony do potrzebujących rodzin jako prezent Bożonarodzeniowy.

 

Ważne są też małe działania, ale skierowane do konkretnych ludzi w potrzebie, które czynią w ich życiach ogromną zmianę. Dlatego do zadań Fundacji zostały włączone akcje dotyczące np. koordynacji przekazywania różnych rzeczy do użytku domowego dla tych osób i rodzin, których nie byłoby stać na zakup takich przedmiotów. To przykładowo meble, które ktoś zdecydował się wymienić, a nadal są w dobrym stanie. Kooperujemy także ze spółkami z Grupy Kapitałowej, jak np. z firmą SuperTrans, która od zawsze jest otwarta na pomoc. Przez wiele lat pomaga nam w organizacji transportu, kierowców i załadunku, aktywnie włączając się w różne inicjatywy. 

Stałym punktem w rocznym harmonogramie prac Fundacji jest również Program Stypendialny „Rozwiń Skrzydła” dla dzieci pracowników oraz ze społeczności lokalnej, którego w 2022 roku była już piąta edycja. Wsparcie zdolnych dzieci w rozwijaniu ich pasji, szczególnie jeśli pochodzą z rodzin ubogich, wpisuje się w założenia działań Fundacji.

Od lat wspieramy również Fundację Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA’’, której przekazujemy regularnie produkty SuperDrob. Współpraca ta umożliwia uczestnictwo w inicjatywach organizowanych w warszawskim ZOO, np. ,,ZOO Uniwerek’’ czy półkolonie dla dzieci, a pracownicy Grupy Kapitałowej przez cały rok mogą korzystać z darmowych biletów do ogrodu zoologicznego.

Powiat otwocki, na terenie którego w większości działamy jest jednym z powiatów z największym odsetkiem ludzi ubogich na terenie Polski. Dlatego nawet drobna pomoc jest w stanie zmienić w życiu poszczególnych rodzin bardzo wiele. Nieustannie wspieramy kilkanaście ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego, którym od 2021 roku wydajemy regularnie 5-8 ton żywności miesięcznie. Znajdują się one w Warszawie i jej okolicach, a także w Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Białymstoku. Jako że Fundacja jest powiązana z firmą produkcyjną, może czerpać z jej zasobów spożywczych. To, czym może dzielić się SuperDrob – kilkadziesiąt ton żywności rocznie, przekazywane jest dalej za pośrednictwem naszej Fundacji. 

Docieramy do kilku, kilkunastu tysięcy osób potrzebujących w całej Polsce. Zespół naszej Fundacji Uskrzydlamy zdecydowanie wpływa na organizację, której nadaje „ludzką twarz”. Realizuje projekty, które służą nie tylko pracownikom i ich dzieciom, ale mają też realny wpływ na życie innych osób.

Najbliższe plany Fundacji

Chcemy docierać z naszą pomocą szerzej do większej liczby osób i rodzin, których sytuację znamy i wiemy w jaki sposób możemy ich wesprzeć – bardziej indywidualnie. Zależy nam, aby docierać z konkretną pomocą do konkretnych ludzi z konkretnym wsparciem. Chcemy w sposób szczególny działać na rzecz dzieci z rodzin, którym grozi wykluczenie społeczne, by starać się je wyrwać z tego zaklętego kręgu, w którym znalazły się bez swojej winy. 

Mamy dobre relacje z wieloma podmiotami i pielęgnujemy je, dlatego tam, gdzie własnymi siłami nie jesteśmy w stanie zorganizować pomocy, włączamy się chętnie we współpracę przy wartościowych projektach z innymi fundacjami. Jednym z naszych głównych planów i założeń na przyszłość jest rozszerzanie współpracy na zasadzie partnerskiej. Chcemy pomagać i wspierać wartościowe inicjatywy i organizacje, natomiast szukamy możliwości działań obustronnych. Tak jest np. w przypadku TPD “Helenów”, które otrzymuje od nas pomoc produktową, a także udostępnia nam swój teren do organizacji półkolonii dla dzieci pracowników. Również stowarzyszenie “W stronę słońca” jest na stałej liście organizacji, którym pomagamy. W 2022 roku udało się też sfinansować i wysłać dzieci z ubogich rodzin naszych pracowników na organizowany przez nich obóz narciarski w ferie zimowe. Dzięki takim partnerstwom nasza oferta jako Fundacji jest niezwykle różnorodna, a relacje z naszymi partnerami są ciepłe, przyjacielskie i przynoszące długotrwałe korzyści dla obu stron. 

To dopiero początek

Historia się nie kończy, dopiero zaczyna. A przynajmniej taką mamy nadzieję. Wierzymy, że Fundacja, która ma teraz sześć lat jest dopiero na początku swojej drogi. Liczymy, że dołączy do nas więcej osób dobrej woli, które będą chciały angażować się bezpośrednio w działania Fundacji. To dzięki tej różnorodności ludzi i organizacji możemy skutecznie prowadzić naszą działalność. Jednocześnie, w ich imieniu dawać innym dobro. Świadomość tego, że za nami są ludzie o wrażliwych sercach, którzy potrafią dzielić się wypracowanym przez siebie zyskiem z tymi, którzy potrzebują wsparcia jest niezwykle cenna. Natomiast, ze swojej strony określamy się jako transparentni, przejrzyści i uczciwi. To oznacza, że każdorazowo staramy się, aby środki przekazane w „nasze ręce” przez poszczególne organizacje zostały spożytkowane zgodnie z ich wizją. Przykładowo, fundusze od SuperDrob czy CPF Poland przeznaczamy na wsparcie pracowników, z kolei od Westbridge Foods na rzecz obywateli i uchodźców z Ukrainy, a od osób dokonujących wpłaty na pojedyncze dziecko – na korzyść tego dziecka w zależności od jego potrzeb. 

Współpraca jest kwintesencją wszystkich działań. Dzięki łączeniu sił z innymi organizacjami jesteśmy w stanie robić okazałe projekty na dużą skalę, jak np. SuperFestiwal Kultur dla pracowników z różnych stron świata. Dodatkowo, przyczynia się też do tego ciężka praca. Zawsze wkładamy całe serce i zaangażowanie we wszystko to, co robimy. Uwielbiamy pomagać, jesteśmy ludźmi z pasją, staramy się być profesjonalistami w każdym naszym działaniu, a  przede wszystkim staramy się dostrzegać drugiego człowieka i zaspokajać jego potrzeby w przyjazny i otwarty sposób.