Opowieść o Fundacji...

Nasze początki

Fundacja Uskrzydlamy powstała w 2017 roku. Była odpowiedzią na potrzeby społecznej odpowiedzialności biznesu rozwijającej się firmy. Była też wyrazem filantropijnej wrażliwości Prezesa Césara Lipki, który pomysły na „projekty dla ludzi” widział właśnie w działalności fundacji. „Trzonem działalności firmy SuperDrob  jest produkcja, ale nie możemy zapominać o kapitale społecznym – to człowiek jest i powinien być najważniejszy” (César Lipka). Z biegiem lat Fundacja zaczęła zataczać szersze kręgi, obejmując swoimi działaniami osoby potrzebujące i społeczność lokalną, wykraczając poza powiat otwocki.  Dlatego powołując Fundację firma SuperDrob chciała dać wyraz temu, że trzeba dbać o swoich ludzi i ich rodziny.