PROJEKTY

W naszym DNA jest pomaganie. Jakakolwiek działalność, która nie uwzględnia człowieka jest pozbawiona sensu i nie daje satysfakcji

Działalność pomocowa Fundacji Uskrzydlamy obejmuje wiele obszarów życia społecznego, takich jak: edukacja, kultura i sport, rekreacja oraz wypoczynek. W sposób szczególny chce działać na rzecz dzieci, wspierać ich rozwój, talenty i pasje, ale również pomagać tym dzieciom, które zostały pozbawione miłości swoich rodziców i tym, którym grozi wykluczenie społeczne, by starać się je wyrwać z tego zaklętego kręgu, w którym znalazły się bez swojej winy. Dla Fundacji Uskrzydlamy w centrum jest człowiek i jego potrzeby, dlatego jest zawsze blisko ludzi, chcąc jak sama nazwa mówi – „uskrzydlać”. 

Mamy na swoim koncie wiele społecznych projektów, które udało nam się zrealizować – samodzielnie jak również z innymi organizacjami i fundacjami. Wspieramy Warszawskie ZOO oraz ZOO Safari w Borysewie (pod Łodzią), wspomagamy rodzinny Orszak Trzech Króli – największe uliczne jasełka na świecie oraz podtrzymujemy tradycję kolędowania. Sponsorujemy dzieci z klubów sportowych, przekazujemy produkty spożywcze kilkunastu fundacjom i instytucjom. Dbamy o środowisko sprzątając las i rzekę Świder. W sumie w ciągu roku Fundacja Uskrzydlamy wspiera ponad sto różnych imprez. Organizujemy Międzynarodowy SuperFestiwal Kultur, który jest okazją, aby lepiej poznać różne kultury i umożliwić lokalnej społeczności zaprezentowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego swoich krajów. Fundacja realizuje misję integrowania różnych narodowości w sferze relacji i kultury.

NASZE DZIAŁANIA

Dajemy szansę i edukujemy

Program Stypendialny „Rozwiń Skrzydła”

Projekt ma przede wszystkim na celu pomoc w rozwoju intelektualnym dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu finansowemu, uczniowie szkół i studenci mogą sfinansować kursy i warsztaty rozwijające ich talenty lub zakupić przedmioty niezbędne do kontynuacji ich sportowych lub artystycznych pasji. 

Letnie i Zimowe Półkolonie

To atrakcyjny program edukacyjno-rekreacyjny dedykowany dzieciom z potrzebujących rodzin. Dzięki temu mogą one skorzystać z wielu atrakcji i starannie zaplanowanych zajęć edukacyjnych i sportowych w okresie ferii oraz wakacji. W każdym roku chcemy im zaproponować odmienną ofertę edukacyjną, aby poza zabawą mogły spędzić ten czas ucząc się nowych rzeczy.

Eventy społeczne i prorodzinne

Włączamy się w organizację takich wydarzeń, jak Dzień Dziecka w Karczewie i Łodzi (we współpracy z władzami samorządowymi i organizacjami). Imprezy pozwalają nie tylko na zabawę całych rodzin, ale także integrację. Jednym z naszych unikatowych eventów w skali Polski jest Międzynarodowy SuperFestiwal Kultur. To wspólne rozgrywki sportowe i strefa kulinarna wszystkich obecnych narodowości. Stałym punktem w rocznym harmonogramie prac Fundacji jest również projekt „Jatarnia dla Rodzin”. Powstał on w odpowiedzi na potrzeby osób, mających trudniejszą sytuację materialną lub życiową. Umożliwiamy tym osobom spędzenie wakacji z rodziną, na które inaczej nie mogliby sobie pozwolić. W okresie wiosenno-letnim, także sprzyjając rodzinnej rekreacji – udostępniamy bezpłatne bilety do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego oraz ZOO Safari Borysew.

Dodatkowo, wspieramy ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest Orszak Trzech Króli, podtrzymując jeden z najpiękniejszych staropolskich zwyczajów – wspólne kolędowanie, a także wspomagając strefę gastronomiczną dedykowaną uczestnikom eventu.

Akademia Uskrzydlamy

Zakres działań w ramach projektu Akademii Uskrzydlamy obejmuje ofertę dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych dostępne są zajęcia z robotyki, dodatkowe lekcje języka angielskiego oraz warsztaty z pszczelarstwa. Dzieciom szczególnie zainteresowanym zoologią proponujemy projekt „Zoouniwerek” realizowany we  współpracy z z Warszawskim Ogrodem Zoologicznym (Fundacja Panda). Zajęcia dla podopiecznych Fundacji Uskrzydlamy są bezpłatne i prowadzą je specjaliści w swoich dziedzinach.

W ofercie dla dorosłych znajduje się projekt Uskrzydlamy Runners propagujący zdrowy tryb życia. Fundacja finansuje pakiety startowe w ogólnopolskich biegach ulicznych.

Wolontariat

Idea wolontariatu jest bardzo ważna, aby zachęcać ludzi do społecznej aktywności, w którą mogą zaangażować się w swoim wolnym czasie. To również dla samych wolontariuszy wartościowe doświadczenie edukacyjne – rozwija kompetencje społeczne i obywatelskie, uczy empatii i wrażliwości, odpowiedzialności i współpracy z drugim człowiekiem. Ponadto, wolontariat sprzyja integracji społecznej, solidarności międzyludzkiej, a także nawiązywaniu i budowaniu relacji. Wolontariat uczy nas przede wszystkim człowieczeństwa, niesienia pomocy, nie oczkując nic w zamian.

Poza wolontariatem ogólnospołecznym, realizujemy również – Wolontariat Pracowniczy we współpracy z pracownikami Grupy Kapitałowej SuperDrob i CPF Poland. W ramach projektu każdy pracownik może jeden dzień pracy w roku przeznaczyć na cel społeczny. Zachęcamy, by wspierać działania naszej Fundacji, ale można też wybrać wolontariat w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej czy w schronisku dla zwierząt.

SuperInicjatywy

Łączymy siły z innymi organizacjami, dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić więcej – prowadzić szersze działania i wszechstronnie wspierać poprzez różne inicjatywy społeczne. 

Wsparcie seniorów

Docieramy z pomocą żywnościową do kilkuset seniorów. Organizujemy im turnusy rehabilitacyjne,  pomagamy w wyposażeniu mieszkania i remontach. We współpracy z Warszawskim Ogrodem Zoologicznym pracujemy nad uruchomieniem programu edukacyjnego dla seniorów. 

Program + coaching

Celem projektu jest wspieranie rozwoju i umiejętności komunikacyjnych menedżerów średniego szczebla. Planujemy w najbliższym czasie poszerzyć ofertę Fundacji o nowe propozycje oraz dotrzeć z naszymi działaniami do wszystkich naszych lokalizacji.

Wsparcie Ukrainy

W związku z trwającą wojną na Ukrainie i napływem uchodźców do Polski, bezpośrednio angażujemy się w działania pomocowe, koordynując kilkanaście projektów.

GALERIA PROJEKTÓW