Rusza program stypendialny 2022/2023!

Dla kogo jest program?
Program skierowany jest do dzieci pracowników SuperDrob S.A. zatrudnionych w firmie na
umowę o pracę lub cywilnoprawną od minimum 3 miesięcy. Wsparcie stypendialne mogą
otrzymać uczniowie od VII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych
oraz studenci do 21 roku życia. Na rok 2022/2023 planowane jest przyznanie
wsparcia dla 50 uczniów.

Co można zyskać?
Uczestnicy programu otrzymają roczne stypendium edukacyjne w formie 10 transz w
kwotach od 150 – 350 zł miesięcznie.

Jak aplikować do programu?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy (dokumenty w zakładce ,,Do pobrania)
➢ Do 17 października 2022 r.
Przekaż komplet dokumentów do biura Fundacji w Karczewie:
⋅ wniosek,
⋅ kopię świadectwa szkolnego z 2021/2022 roku,
⋅ kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia dziecka/studenta,
⋅ list motywacyjny napisany samodzielnie przez kandydata do stypendium

Zaprezentuj się
➢ Od 24 października do 11 listopada 2022 r.
Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych przez Komisję Stypendialną wybrane dzieci
zostaną zaproszone na rozmowę online, podczas której mogą zaprezentować swoje
osiągnięcia i plany rozwoju na następny rok.

Wyniki
➢ Do 18 listopada 2022 r. zostanie ogłoszona lista stypendystów.

Podpisanie umowy
➢ Załóż konto bankowe dla dziecka (Stypendysty), na które będzie przelewane stypendium
i podpisz umowę z Fundacją.

Wypłata stypendium
➢ Stypendium w wysokości od 150-350 zł/miesięcznie będzie wypłacone z wyrównaniem
do końca grudnia 2022 r.

Skontaktuj się z nami:
Katarzyna Zwolińska, tel. 22 77 90 762; 662 217 583, fundacja@superdrob.pl
Randa Ombach, randa.ombach@superdrob.pl

fb-share-icon

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *